Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oferujemy szeroki zakres usług rachunkowych, dostosowanych do potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Nasz cennik jest elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Nasze ceny są uzależnione od ilości dokumentów, charakteru prowadzonej działalności oraz rodzaju opodatkowania firmy. Dzięki temu, każdy klient może skorzystać z naszych usług w optymalny sposób, bez martwienia się o zbędne koszty. Oferujemy różne pakiety usług, od podstawowego, obejmującego prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczanie podatków, po bardziej rozbudowane, zawierające doradztwo podatkowe i pomoc przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych.

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy służą pomocą i doradztwem w każdej sytuacji. Jesteśmy zawsze gotowi do pomocy i z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszych usług.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Anna Szczotka, prowadząca działalność gospodarczą w postaci biura rachunkowego pod firmą Biuro Rachunkowe OPTIMA
 2. Dane Kontaktowe Administratora: Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Szczotka, Al. Piłsudskiego 72, 34-300 Żywiec, e-mail: biuro@biurooptima.com
 3. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Anna Szczotka, kontakt bezpośredni – siedziba Biuro Rachunkowe OPTIMA, tel. 790 221 800
 4. Cel przetwarzania danych: dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o rachunkowości
 5. Odbiorcy danych osobowych: pracownicy Biura Rachunkowego OPTIMA, informatycy i prawnicy współpracujący z biurem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy oraz inne urzędy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa
 6. Okres przechowywania danych osobowych: 5 lat od końca roku podatkowego, w którym miała miejsce czynność prawna
 7. Przysługujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Szczotka, Al. Piłsudskiego 72, 34-300 Żywiec.
 2. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej Polityki, proszę nie odwiedzaj strony internetowej https://biurooptima.com
 3. Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Szczotka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

II. Dane osobowe

 1. Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Szczotka oświadcza, że nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników strony internetowej https://biurooptima.com.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Szczotka jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, które ma na celu: umożliwienie korzystania ze strony internetowej, możliwości uzyskania odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Strona internetowa https://biurooptima.com wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Szczotka oświadcza, że w ramach korzystania ze strony internetowej https://biurooptima.com mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Szczotka informuje, że:
  1. w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  2. wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym.

III. Uprawnienia

 1. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, przetwarzanych w przypadku i celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 2. Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Szczotka będzie przetwarzać tylko i wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. W przypadku uzyskania przez Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Szczotka informacji, o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej https://biurooptima.com niezgodnie z niniejszą Polityką, Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Szczotka będzie upoważnione do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie https://biurooptima.com . W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach powołanego serwisu.